Aşılama Fiyatları 2022, Ankara 

aşılama fiyatları 2020

Aşılama fiyatları 2022 yılında hafif bir artış göstermiştir. Ankara aşılama fiyatları 1000 – 2000 tl arasında değişmektedir. Aşılama tedavisi fiyatları 2022 yılında özellikle kullanılan malzemelerin fiyatlarının artması ve aşılama hazırlıklarının yapıldığı merkezlerin fiyat politikalarına nedeniyle farklılık göstermektedir. Aşılama fiyatları 2022 detayları için bizimle iletişime geçebilir ve randevu alabilirsiniz.

 

Aşılama Tedavisi Nedir?

 

Aşılama (IUI), sperm hazırlama, yumurtlama öncesi izleme ve yumurtlamanın insan koryonik gonadotropin (hCG) yapılması aşamalarını oluşturmaktadır. IUI ayrıca klomifen sitrat (CC) veya gonadotropinler kullanılarak yumurtalık stimülasyonu ile de birleştirilmiştir. Yardımcı üreme tekniği (ART) olarak sınıflandırılmamasına rağmen, geniş bir infertil hasta grubunda, tedavi için yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

Yaygın olarak kullanılmasına rağmen, erkek infertilitesinde etkinliği daha düşüktür. Özellikle 5 milyonun altındaki toplam ileri hareketli sperm sayısından daha düşük değerlerde aşılama tedavisinde gebelik şansı oldukça düşüktür. Siklus başına gebelik oranları, % 15'lik gebelik oranlarına yakındır. IUI döngülerinin çoğu değişik ilaçlarla stimüle edilebilir. Ayrıca, çoğul gebelik oranları, uyarılmış döngülerde daha fazladır. 

 

Aşılama Tedavisi Kimlere Uygulanır?

 

IUI tedavisinin mantığı, maksimum sağlıklı sperm sayısının döllenme alanına ulaşma şansını artırarak gebe kalma oranını arttırmaktır. Anormal mukusu olan çiftlerde mantık, olası bir servikal faktörü atlamaktır. Yine sperm sayısı normalden düşük olan, sperm hareketliliği kısıtlı olan yada anormal spermleri olanlarda daha sağlıklı spermlerin elde edilerek rahim içine verilmesi aşılama tedavisinde gebelik şansını arttıracaktır.

IUI, açıklanamayan tüm infertilite kategorileri ve minimal ve hafif endometriozisli çiftler için de uygundur. IVF beklenirken veya patent tüpleri olan kadınlarda IVF uygun değilse uyarılmış sikluslarda IUI düşünülebilir. 

 

Aşılama Tedavisi Kimlere Uygun Değildir?

 

Aşılama tedavisi, servikal atrezi, servisit, endometrit veya bilateral tubal tıkanıklığı olan kadınlarda ve çoğu amenore veya ciddi oligospermi vakalarında uygulanmaz.

Aşılama Tedavisinde Önemli Faktörler Nelerdir?

 

Sperm kalitesi

Aşılama tedavisi yerine tüp bebek tedavisi seçeneğinin tercih edilmesini gösteren herkesin anlaştığı bir sperm değeri yoktur. Semen örneği toplamda <10 milyon sperm içeriyorsa gebelik oranlarının daha düşük olduğu bildirilmiştir. Aşılama tedavisinde, önerilen alt sınır 3-5 milyon hareketli spermden arasında değişir.

 

Aşılama şekli

Sperm süspansiyonu serviks, rahim, periton veya Fallop tüpüne verilebilir. IUI açık ara en sık kullanılan yöntemdir. Genellikle görüntüleme kılavuzu olmadan küçük bir kateter ile uterusa 0.2-0.5 ml sperm süspansiyonu bırakılır. Fallop tüp sperm perfüzyonu (FSP) ile aşılama tedavisinde 4 ml sperm süspansiyonu kullanılır. Ancak çok kullanılan bir yöntem değildir. Dondurulmuş meni için, IUI intraservikal aşılamadan (ICI) iyidir. Açıklanamayan infertilitesi olan hastalar arasında yapılan iki çalışmada, FSP sonuçları IUI'den daha iyiydi. Diğer endikasyonlar için, FSP'nin IUI'den daha iyi olduğunu gösteren yeterli veri yoktur.

 

Aşılama Ne Zaman Yapılır?

 

Aşılama tedavisi yumurtlamaya yakın çeşitli zaman noktalarında yapılabilir ve bir veya birkaç kez yapılabilir. Yumurtlamaya göre aşılama zamanlamasının optimal bir başarı oranı için kritik olduğu varsayılmaktadır. Sıklıkla aşılama hCG uygulamasından 32-36 saat sonra yapılır.

Aşılama tedavisi doğal sikluslarda yapılabilir. Ancak bu durumda gebelik şansı oldukça düşüktür. Bu nedenle daha çok aşılama ilaçları ile sikluslar uyarılır. Klomifen sitrat yada gonadotropinlerle indüklenmiş sikluslarda gebelik şansları daha yüksektir.

 

Aşılama Başarısını Arttıran Faktörler Nelerdir?

 

Aşılama tedavisi başarı oranları kadın partnerin yaşına, infertilite süresine, sperm kalitesine ve tubal açıklığa bağlıdır. Yumurtalık cevabının kalitesi daha az kesin bir belirleyicidir.

 

Aşılama Tedavisi Riskleri Nelerdir?

 

Yapılan çalışmalarda folikül sayısı ile çoklu gebelik arasındaki ilişki doğrulanmıştır. Çapı 10 mm'yi aşan dokuz veya daha fazla folikül bulunduğunda, üst düzey çoklu gebelik oranı % 50'nin üzerindeydi. Birçok folikülün gelişimini içeren bir döngü, yüksek dereceli çoklu gebelik ve OHSS riski taşır ve iptal edilmelidir.

Riskler şunları içerir:

 • Enfeksiyon - Semenin kontamine olması veya prosedürde kullanılan kateter uygun şekilde sterilize edilmemesi durumunda kadının fallop tüplerinde ve uterusta enfeksiyon gelişme olasılığı% 1'dir.

 • Küçük kanama - Rahim içine kateter yerleştirme işleminin lekelenme veya küçük kanamaya neden olduğu durumlar vardır. Bununla birlikte, bu ciddi değildir ve bir ila iki gün sonra kendi kendine çözülmesi beklenir. Bu aynı zamanda hastanın gebe kalma şansını da etkilemez.

 • Çoklu gebelik - IUI, yumurtlamayı indükleyen ilaçlarla kombinasyon halinde gerçekleştirildiğinde, düşük doğum ağırlığı ve erken doğum da dahil olmak üzere daha yüksek riskleri olan çoğul gebelik ile sonuçlanabilir .

 • Başarısılık - Belki de, IUI geçiren insanlar için en büyük endişe, beklenen sonuçları sağlayıp sağlamayacağıdır. Sadece% 1-25 gebe kalma şansı ile, bir kadın gebe kalmadan önce üç ila dört kez denenebilir. Bununla birlikte, prosedürün tamamen başarısız olduğu ve hastaları cesaretsiz bıraktığı durumlar vardır.

 • Hiperstimülasyon - Aşılama tedavisinde oldukça nadirdir. Daha çok tüp bebek tedavisinde görülür. Yumurtalıkların aşırı büyümesi ve vücut boşluklarında sıvı birikimi ile karakterizedir. Çoklu folikül gelişenlerde hiperstimülaston gelişme riski daha fazladır.

 • Erken LH dalgalanması - Aşılama tedavisinde erken LH yükselmesi olabilir. Üreme döngüsünde midcycle LH dalgalanması ilginç bir endokrinolojik fenomendir. LH dalgalanması luteinizasyon, oositin nihai olgunlaşması ve folikül rüptürü için mutlak bir gerekliliktir. Olgun, yumurtlamaya hazır foliküller içeren organın önemli sinyalleri göndermesi gerektiği açıktır. Gerçekten de, çoğu veri LH dalgalanmasının ortaya çıkmasının zamanlamasının yumurtalıklardan gelen sinyallerle yönetildiğini göstermektedir. Ana sinyal muhtemelen baskın folikülden östradiol salgılanmasındaki ilerleyici artıştır. Estradiolün olumlu geri bildirimi, estradiol düzeylerinde ilerleyici ve zamana bağlı bir artışla birlikte GnRH'ye ilerleyen hipofiz duyarlılığından kaynaklanmaktadır. 

 

Erken bir LH dalgalanması, progesteronda eşlik eden bir artışla birlikte LH'nin (> 10 IU / l) erken bir artışı olarak tanımlanabilir. Doğal döngüdeki erken LH dalgalanması çok nadir gözükmektedir, ancak yumurtlama sırasında maksimum folikül çapları önemli ölçüde daha küçük olduğundan yaşlı kadınlarda daha sık olabilir.

Erken LH dalgalanmaları, uyarılmış IUI döngülerinin% 25-30'unda da meydana gelir ve teorik olarak IUI'nin zamanlamasına müdahale edebilir veya iptal ve daha fazla tedavi başarısızlığına neden olabilir. Bir GnRH antagonistinin uygulanması, erken luteinizasyonu neredeyse tamamen ortadan kaldırır, ancak hamilelik oranını önemli ölçüde iyileştirmez. Muhtemelen erken luteinizasyon nedeni ile değil, büyüyen folikülün kalitesizliğinin sonuçlarından biridir. 

 

Aşılama Tedavisi Nasıl Yapılır?

 

Aşılama tedavisi, 15-20 gün süren bir tedavi sürecidir. Aşılama öncesinde bazı ön hazırlıklar, testler ve devamında ultrason takipleri yapılır. Bir aşılama prosedüründe şu yollar takip edilir:

 

Aşılama Tedavisi Aşamaları Nelerdir?

 

 • Semen örneğinin hazırlanması. Eşinizden alınan spermde kadının vücudunda döllenmeye müdahale eden ve reaksiyonlara neden olabilecek maddeler değişik yöntemlerle ayrıştırılır. Hamileliğe ulaşma olasılığı, küçük, yüksek konsantrasyonlu sağlıklı sperm örneği kullanılarak artar. Aşılama tedavisinden önce, prostaglandin kaynaklı uterus kasılmalarından kaçınmak için seminal plazmayı çıkarmak gerekir. İşlenmemiş semen ile tohumlama da pelvik enfeksiyon ile ilişkilidir. Seminal plazmanın çıkarılması nispeten basit prosedürlerle sağlanabilir. En sık kullanılan yöntemler, yüzdürme yöntemi veya gradient yöntemi kullanarak sağlıklı spermlerin yoğunlaştırılması ve ardından uygun kültür ortamında yeniden süspansiyon haline getirilmesini içerir. 

 • Yumurtlama için izleme. IUI'nin zamanlaması çok önemli olduğundan, yaklaşan yumurtlama belirtilerinin izlenmesi önemlidir. Bunu yapmak için, vücudunuzun lüteinizan hormonun (LH) bir dalgalanma veya salınımını ne zaman ortaya çıkardığını tespit eden evde idrar yumurtlama tahmin kiti kullanabilirsiniz. Veya doktorunuzun yumurtalıklarınızı ve yumurta büyümenizi (transvajinal ultrason) görselleştirmesini sağlayan bir görüntüleme yöntemi yapılabilir. Ayrıca, bir veya daha fazla yumurtayı doğru zamanda yumurtlamanız için bir insan koryonik gonadotropin (HCG) veya ilaç enjeksiyonu yapılabilir.

 • Optimal zamanlamanın belirlenmesi. Çoğu IUI yumurtlamayı tespit ettikten bir veya iki gün sonra uygulanır. Genelikle 32-40 saaat arasında uygulanmakla birlikte en ideal zaman hcg enjeksiyonundan 36 saat sonrasıdır.

 

IUI hızlı ve tipik olarak ağrısızdır ve anestezi gerektirmez.

 • Bir muayene masasına uzanacaksınız ve doktorunuz vajinayı nazikçe açmak ve serviksinizi görselleştirmek için bir spekulum kullanacaktır.

 • Sperm serviks içinden geçirilecek ve uzun, çok ince bir tüp kullanılarak uterusa verilecektir.

 • Aşılamayı izleyen 10-20 dakika boyunca muayene masasında yatmaya devam edeceksiniz.

 • Bazı kadınlar prosedürden sonra hafif uterin kramp veya vajinal kanama yaşayabilmesine rağmen, çoğu kadın çok az veya hiç rahatsızlık yaşamaz.

 • Bazı uygulamalarda ertesi gün ikinci bir aşılama da yapılabilir.

 • Bazı uygulamalar ayrıca progesteronu işlemden sonra ve hamilelik elde edilirse gebeliğin erken aşamalarında almanızı önerebilir.

 • IUI prosedüründen iki hafta sonra hamilelik testi yapabilirsiniz.

 

Aşılama Fiyatları 2022, Ankara 

 

Aşılama fiyatları 2022 yılında şehirlere göre değişmekle birlikte Ankara aşılama fiyatları 1000 – 2000 tl arasında değişmektedir. Kullanılan malzemeler de maliyeti etkilemektedir. Çipli aşılama fiyatları Ankara ilinde normal aşılama fiyatlarına ekstra 1000 – 1500 tl maliyet getirir. Aşılama fiyatları 2022 Ankara detayları için bize dilediğinizde ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Kliniğimizde normal aşılama ve çipli aşılama tedavileri uygulanmaktadır. Doktorlarımız Doç. Dr. Nermin Köşüş ve Doç. Dr. Aydın Köşüş tarafından muayenehanemizin nezih ortamında uygun fiyatlarla aşılama tedavinizi yaptırabilirsiniz.