Çip Bebek Fiyatları 2022 Ankara

çip_bebek_fiyatları_2020_ankara.jpg

Çip bebek fiyatları 2022 yılında Ankara ilinde işlemin yapıldığı kliniğe göre değişiklik göstermektedir. Çip bebek maliyeti tüp bebek tedavisinde veya aşılama tedavisinde farklıdır. Mikro çip bebek fiyatları genellikle uygulanan yönteme göre değişmekle beraber 1000 – 2000 tl arasında fark oluşturmaktadır. Çip bebek fiyatları 2022 Ankara ve Ankara tüp bebek fiyatları detayları için bizi mutlaka arayınız.

Çip Bebek Nedir?

 

İnfertilite günümüzün giderek artan problemlerinden biridir. Özellikle erkek infertilitesininde gittikçe arttığı görülmektedir. Bu nedenle gün geçtikçe tüp bebek tedavisi ihtiyacı artmaktadır. Erkeğe ait infertilite faktörleri neredeyse hastaların yarısını oluşturmaktadır. Bu noktada erkek faktörü olarak bilinen sperm sayı, hareketlilik ve morfolojik bozukluklara bağlı infertilitede başarı şansını arttırmaya yönelik çalışmalar daha da önem kazanmaktadır. Bu noktada çip bebek adı altında toplanan mikro çipli tüp bebek ve mikro çipli aşılama tedavileri daha ön plana çıkmaktadır.

Tüp bebek tedavi yöntemleri, modern klinik uygulamada erkek kısırlık problemlerini çözmede güçlü araçlar olarak ortaya çıkmıştır. İntra sitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) veya in vitro fertilizasyon (IVF), modern infertilite zorluklarının üstesinden gelmek için klinik uygulamada en yaygın olarak kullanılan yardımcı üreme teknolojileri haline gelmiştir. IVF ve ICSI'nin önündeki engellerden biri, en hareketli olanı ve en sağlıklı spermi, düşük sperm sayısı (oligozoospermi), düşük sperm motilitesi (oligospermaesthenia) ve / veya anormal sperm morfolojisi (teratozoospermi) olan sperm örneklerinden tanımlamak ve izole etmektir. Hareketlilik ve morfoloji de dahil olmak üzere seçim kriterlerine göre en iyi performans gösteren spermlerin seçimi, döllenme ve hamileliğin başarılı sonuçlanmasının temel taşıdır. Bununla birlikte, oligozoospermik, teratozoospermik veya oligoastenospermik numunelerden en hareketli normal / sağlıklı spermi seçmek klinik bir zorluk olarak kalmaktadır. Bu durumlarda çip bebek yöntemi bizim yolumuzu açmaktadır.

Çip Bebek Yöntemi Dışında Sperm Seçiminde Hangi Yöntemler Kullanılmaktadır?

Yüzdürme yöntemi ve yoğunluk gradyanı tabanlı santrifüjleme gibi geleneksel sperm seçim teknikleri, oldukça hareketli spermleri numunenin geri kalanından ayırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, bu tekniklerin hiçbiri sağlıklı sperm seçimi için ideal değildir. Kısaca, yüzdürme yöntemi yüksek miktarda hareketli spermatozoa verimi sağlamaz ve santrifüjleme işlemi, sperm üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir. Yoğunluk gradyanlı ayırma yaklaşımı seçici olabilse de, yüksek sperm DNA fragmantasyonu ve ROS ürettiği gösterilmiştir. Açıkçası, en hareketli ve sağlıklı spermleri etkili bir şekilde izole etmek için daha verimli yaklaşımlar araştırılmaktadır. Çip bebek tedavisinde, mikro çip teknolojisi sağlıklı spermlerin seçiminde işimizi oldukça kolaylaştırmaktadır.

Mikroçip Bebek Nedir?

Mikroakışkan teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ile minyatürize cihazlar, çeşitli klinik ihtiyaçlara cevap vermek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Çünkü bunlar, akışkan dinamiğinin hassas kontrolünü sunmaktadır. İyi bir mikro çip teknolojisi en hareketli spermi aynı anda izleyebilen, tanımlayan ve sıralayan bir teknolojiye sahip olmalıdır. Ayrıca sağlık çalışanları tarafından tüp bebek tedavisini kolaylaştırmak için klinik bir ortamda gerçekleştirilebilecek basit ve uygun maliyetli bir yöntem olmalıdır. Bu noktada mikro akışkan çip teknolojisi hem tüp bebek tedavisinde hem de aşılama tedavisinde sperm bozukluklarına bağlı başarı şansını arttırmaktadır.

Mikro Çip Bebek Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mikroskobik görüntülemeye kıyasla, mikro çip sisteminde tüm spermi tüm kanal boyunca görüntülemek mümkün olmaktadır. Sperm hareketliliği gerçek zamanlı olarak kaydedilir. Benzer şekilde, sistemin tamamı geleneksel mikroskobik görüntülemeye kıyasla büyük bir avantaj olan 90 derece döndürülerek görüntülenebilir. Böylece spermin hareketini her iki yapılandırmada da güvenilir bir şekilde değerlendirebiliriz.

En hareketli sperm için sıralama kapasitesini en üst düzeye çıkarmak amacıyla farklı kanal uzunluklarını ve inkübasyon sürelerini değerlendirilerek oluşturulan mikro çip sisteminde en hareketli spermi yüksek verimlilikle sıralayabiliriz. Sıralamadan sonra, çıkışa ulaşan en hareketli sperm çıkışlardan manuel olarak pipetlenebilir ve sayılabilir. Böyle basit ve etkili bir sperm sınıflandırma sistemi, tüp bebek tedavisini kolaylaştırmak için kliniklerde kolayca uygulanabilir.

Mikroçip Tedavisi Avantajları Nelerdir?

Ek olarak, spermin vajinal mukus tarafından oluşturulan “mikrokanallar” yoluyla yumurtaya doğru göç ettiği doğal vajinal sperm sıralama mekanizmalarını taklit eden bu sistem sayesinde doğala en yakın sperm seçimini gerçekleştirmiş olursunuz. Böylece, en hareketli ve sağlıklı olan sperm, yumurtaya doğal olarak ulaşabilir ve döllenmeyi tamamlayabilir. Sıralanan spermin, geleneksel yüzme yöntemiyle sıralananlara göre anlamlı derecede daha az ROS ve DNA fragmantasyonuna sahip olduğunu görülmektedir. Böylece, en hareketli ve fonksiyonel sperm, tek kullanımlık bir mikroçip kullanarak bu filtrasyon işlemi yoluyla seçici olarak ayrılırken, ölü veya daha az hareketli sperm, filtre zarı tarafından tutulur. Sunulan mikroçip kullanımı kolay, yüksek verimli ve klinik ortamlarda santrifüjlemeden sperm sıralamalarını standartlaştırabilir.

Bu yöntem, sperm sıralama için hasta bakımında akışsız ve kimyasal madde içermeyen bir sistem sunar ve tüp bebek sonuçlarında önemli bir iyileşme sağlayacak olan erkek faktörü için ICSI / IVF'nin başarı oranını arttıracaktır. Bu kadar kolay kullanımlı bir mikro cihazın benimsenmesi, klinik sonuçlarda iyileşmelere ve operatör becerilerine bağımlılığın azalmasına, tekrarlanabilir ve güvenilir operasyonel adımların kolaylaştırılmasına yol açacaktır.

Mikroçip Tedavisinde Başarı Oranları Nasıldır?

Bugün, ICSI ve rahim içi tohumlama (IUI) en çok yardımlı gebelik için kullanılmaktadır. Mikroçipler hem tüp bebek tedavisinde hemde aşılama tedavisinde en hareketli spermi seçmek için kullanılabilir. Bu çipler operatörden operatöre olan manuel değişiklikleri ortadan kaldırır ve klinikteki sperm seçim sürecini standartlaştırır. Mikro çipli aşılama tedavisi santrifüj bazlı prosesler gibi geleneksel metodolojilerin yerine geçmekte ve bu nedenle seçim işleminin gelişmiş tesislerin olmadığı küçük bir kasabada bile başarılı bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.

 

Mikroçip tüp bebek tedavisinde ilk klinik çalışmalarda gebelik oranlarında % 50'ye varan bir artış bildirilmiştir. Hem aşılamada hem de tüp bebek tedavisinde artık  kısırlık sorunları yaşayan milyonlarca çifte yardımcı olabilme şansımız artacaktır.

 

Çip Bebek Fiyatları 2022 Ankara

Çip bebek fiyatları 2022 yılında normal aşılama ve tüp bebek tedavilerine 1500 – 2000 tl ekstra maliyet yükleyecektir. Mikro çipli tüp bebek fiyatları elbette kullanılan mikroçiplerin farklı olması nedeniyle biraz daha pahalı olabilir. Mikro çipli aşılama fiyatlarında ise 1000 – 1500 tl civarında fark oluşturmaktadır. Ankara çip bebek fiyatları 2022 ve Ankara tüp bebek fiyatları 2022 detayları için bize ulaşabilirsiniz. Tüp bebek fiyatları Ankara ilindeki pekçok merkeze ve hastaneye göre oldukça uygundur. Tüp bebek uygulamalarımız Doç. Dr. Nermin Köşüş ve Doç. Dr. Aydın Köşüş tarafından anlaşmalı olduğumuz tüp bebek merkezlerinde yapılmaktadır. Tarafımızdan hem mikroçip aşılama hemde mikroçip tüp bebek uygulamaları yapılmaktadır. 

Mikroçip Bebek Tedavisi ile ilgili diğer yazımızı okumak için tıklayınız...