Tüp Bebek Fiyatları 2022 Ankara

tup_bebek_fiyatlari_2020_ankara.jpeg

Tüp bebek fiyatları 2022 yılında Ankara'da, ülkemizde ve yurtdışında oldukça maliyetli bir tedavidir. Tüp bebek fiyatları Ankaranın yüksek olmasının nedeni tüp bebek merkezlerinin kurulum maliyetinin ve kullanılan malzemelerin oldukça pahalı olmasıdır. Ankara Tüp bebek fiyatlarının yüksek olmasına neden olan bir faktör de tedavide kullanılan ilaçların çok pahalı olmasıdır. Tüp Bebek fiyatları 2022 detayları için arayınız.

Tüp bebek fiyatları yaklaşık olarak Avrupa’da 2,500-5,000, İngiltere’de 6000, ABD’de 12.000 dolar civarındadır. Ülkemizde ise standart tüp bebek fiyatları 8.000 – 15.000 tl arasındadır. Bakıldığında elbette ülkemizde tüp bebek fiyatlarının Avrupa ve ABD’ye göre oldukça ekonomik olduğu görülmekle birlikte, fiyatları o ülkenin ekonomik durumu ve insanların alım gücünü düşünerek değerlendirmekte fayda vardır.

Ülkemiz şartlarında tüp bebek ücretleri çok yüksek olmasa da asgari ücretle çalışan milyonlarca insanın ülkemizde yaşadığını düşündüğümüzde hatırı sayılır bir miktar olduğu görülmektedir. Peki tüp bebek fiyatları neden yüksektir? Tüp bebek maliyetini arttıran faktörler nelerdir? Tüp bebek ücretlerini düşürmek için neler yapılabilir? Dilerseniz bu noktalarda sizleri bilgilendirelim.

 

Ankara Tüp bebek fiyatları 2022 ne kadardır?

 

Tüp bebek merkezleri ve fiyatları, tüp bebek tedavisinin uygulandığı şehre, yapıldığı hastaneye, yapılacak tedavi şekillerine, kullanılacak ilaçlar ve miktarlarına veya doktora göre farklılık gösterebilir. Ankara tüp bebek fiyatları genellikle 7000 - 10.000 tl arasında değişmektedir. Tüp bebek fiyatlarını etkileyen pekçok faktör bulunmaktadır. 

 

Ankara Tüp bebek fiyatlarını etkileyen faktörler nelerdir?

 

Tüp bebek fiyatlarının bir kısmı hastanenin kullandığı malzemelerden kaynaklanırken bir kısmı ise hastanın yaptıracağı testlerden yada kullanacağı ilaçlardan kaynaklanmaktadır. Dilerseniz şimdi faktörleri tek tek inceleyelim:

  • Tüp bebek tedavisinde kullanılan malzemeler

  • Tüp bebek tedavisinde uygulanması gereken standart yada ek tedavi yöntemlerin varlığı

  • Tedavide kullanılacak ilaçların dozları ve süreleri

  • Tüp bebek tedavisine başlamadan önce yapılması gereken testler

  • Tüp bebek merkezinde çalışan personellerin masrafları

  • Tüp bebek merkezinde kullanılan teknolojiler

  • Tüp bebek tedavisinde elde edilen yumurta yada embriyo sayısı

  • Ülkemizdeki dolar ve euro paritesi

Ankara tüp bebek fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri teknoloji ve kullanılan malzemelerin oldukça pahalı olmasıdır. Kullanılan malzemelerin çoğu ithal olup dolar ve euro kuru nedeniyle ülkemizde fiyatları maalesef oldukça yükselmektedir.

 

Tüp bebek fiyatlarının yüksek olmasının en önemli nedenlerinde birisi de kullanılan tüp bebek ilaçlarının maliyetinin yüksek olmasıdır. Özellikle yumurtalık kapasitesi düşük olan kadınlarda yüksek doz gonadotropin kullanılması gerekmektedir. Yüksek doz gonadotropin kullanılan hastalarda 3000-4000 tl ek bir maliyet oluşturmaktadır.

 

Uygulanan tedavi protokollerine göre ilaçların dozları değişmektedir. Bu nedenle tüp bebek fiyatları da kullanılan tedavi protokollerinden etkilenmektedir.

 

Ülkemizde tüp bebek fiyatları yurtdışı tüp bebek fiyatları ile karşılaştırıldığında oldukça ekonomik görülmektedir. Yurtdışında normal bir tüp bebek tedavisi 5.000-10.000 dolar civarında iken ülkemizdeki maliyeti yaklaşık 1.000-1.500 dolar civarındadır. Bu nedenle yabancı ülkelerdeki sigorta şirketleri tüp bebek tedavisi için hastalarını ülkemize yönlendirmekte ve maliyetlerini düşürmektedir.

 

Ülkemizde tüp bebek fiyatlarının tamamı devlet tarafından karşılanmamaktadır. Bazı özel şartları sağlayan hastalarda devlet kısmi bir  destek vermektedir. Ancak bu miktarı şartları sağlayan hastaların üniversite hastanesinden sağlık raporu alması gerekmektedir.

Ankara Tüp bebek fiyatlarını ssk karşılıyormu?

 

Tüp bebek fiyatlarının çok cüzi bir kısmını sgk karşılayabiliyor. Ancak bununda belli şartları var. Kadının 23-40 yaş arası olması, hiç çocuğu olmaması, diğer yollarla gebelik elde edilemediğinin belgelenmesi ve bunlara dair üniversite hastanelerinden rapor alınması gereklidir. 

​Tüp bebek fiyatları devlet ne kadarını karşılıyor?

Tüp bebek fiyatlarının devlet çok az bir kısmını karşılamaktadır. Şartları uyan hastalarda yaklaşık 700-1000 tl civarında bir destek vermektedir. Ancak 6000-1000 tl arasında olan bir tedavide bu pay oldukça düşüktür. Geri kalan kısmını karşılamak için yine hastanın maddi durumunun iyi olması gerekmektedir.

 

Devlet hastanesi tüp bebek fiyatları nasıldır?

 

Devlet hastanesinde tüp bebek tedavisi yaptıracak olan çiftlerden devlet tüp bebek tedavi tutarının birinci denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede ise %20'sini talep etmektedir. Geri kalan masrafları devlet üstlenmektedir.

Tüp bebek maliyetini düşürmek için neler yapılabilir?

Kısırlık, gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere dünya çapında bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmelidir. İnfertlite tedavisinin erişilebilirliğini iyileştirmenin en önemli yollarından biri, IVF maliyetini düşürmek ve bu maliyetin karşılanabilirliğini artırmaktır.

IVF tedavisi için yüksek fiyatlar büyük ölçüde yapılan testlere, kulanılan ilaçlara ve laboratuar ekipmanlarına bağlıdır. IVF tedavisi sonrası oluşan komplikasyonların tedavisi de  maliyetler üzerinde ek bir yük oluşturmaktadır. Şimdi bu konuları daha detaylı inceleyelim.

Uygun hasta seçimi

Kısa süreli açıklanamayan infertilite hastalarında, IVF'nin gereksiz yere uygulanıp uygulanmadığı hala tartışma konusudur. Açıklanamayan subfertiliteye sahip genç kadınlarda, gebe kalmaya çalıştıktıkları ilk 3 yıl içinde IVF tedavisinin uygun maliyetli olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle dikkatli hasta seçimi ile gereksiz müdahalelerden ve maliyetlerden kaçınılabileceğini ve bu sayede maliyet tasarrufu sağlanabileceğini öngörülmektedir.

Aşılama tedavisi (IUI) yardımcı üremede IVF'ye göre daha ucuz bir alternatiftir. Bu nedenle uygun hastalarda tüp bebek tedavisine geçmeden önce en az 3 sefer aşılama tedavisi uygulanması önerilmektedir.

Tüp bebek hazırlık testlerini basitleştirmek

Bir çiftin infertilite probleminin tesbitinde, ucuz temel testler ve ayrıntılı tıbbi anamnez yeterli olabilir. Yinelenen ve gereksiz araştırmalardan kaçınmak, ortalama maliyetin daha da düşürecektir. Bu nedenle testlerin ülkelerin standartlarına göre sadeleştirilmesi uygun bir yaklaşım olacaktır.

Erkek infertilitesi, ışık mikroskobu kullanılarak yapılan basit bir semen analizi ile belirlenebilir. Manuel semen analizi yerine, daha pahalı olan bilgisayar destekli sperm analiz sistemi başarı şansını artırmamaktadır. 

Yine pelvik anatomi ve yumurtalık rezervinin değerlendirilmesi, yeterli çözünürlüğe sahip basit bir ultrason tarama taraması ile gerçekleştirilebilir. Bu hastalarda gelişmiş dijital fonksiyon veya üç boyutlu görüntüleme herhangi bir avantaj sağlamaz.

Tüp bebek tedavisi yapılacak çiftlerde HSG adı verilen ve tüplerin açıklığını tesbit ettiğimiz görüntüleme yöntemi zorunlu değildir. Ultrasonda uterus kavitesi normal görünen hastalarda HSG sadece maliyeti arttıracaktır.

Ultrasonda submukozal fibroidler, polipler, septa ve intrauterin adezyonlardşüphelenilen hastalarda histeroskopi gerekebilir. Histeroskopi pahalı ve bazen hastanede yapılması gereken bir işlemdir. Bu tür durumlarda ofis histeroskopisi muayenehane şartlarında yapılması maliyeti azaltacaktır.

Yumurtalık rezerv testinin, IVF tedavisine girmeden önce kadınlar için araştırma sırasında önemli olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu noktada FSH ve estradiol gibi daha ucuz testlerden başlamak daha uygundur. AMH adı verilen antimüllerian hormon her tedavi olacak hastada istenirse maliyeti oldukça yükseltecektir. Bu nedenle AMH testi uygun hastalarda istenmelidir.

Çoğu hasta için yumurtalıkların uyarılması için bireyselleştirilmiş ilaç tedavileri belirlemek için tek başına AMH seviyesi veya antral folikül sayısı (AFC) yeterlidir. Yeterli görüntü çözünürlüğüne sahip bir ultrason ile, AFC rahatlıkla ölçülebilir. Yine AMH testi istemeden önce AFC değerlendirmesi maliyeti oldukça düşürecektir.

Yumurtalık stimülasyonunun maliyetini düşürmek

Yumurtalıkları uyarılması için kullanılan ilaçların fiyatı, IVF tedavisinin yüksek maliyetine katkıda bulunan önemli bir faktördür. Doğal döngü ve hafif yumurtalık stimülasyonu IVF maliyetini düşürecektir.

Hafif yumurtalık stimülasyonunda, yaklaşık olarak aynı zamanda bir gonadotropin salgılayan hormon (GnRH) antagonisti ile birlikte FSH kullanılması, gerekli FSH dozunu azaltır. Tüp bebek tedavisinde fiyatları azaltmak için daha uygun fiyatlı ilaçları kullanma, agonist protokol yerine antagonist protokol kullanmak ilaç maliyetlerini düşürecektir. GnRH antagonistleri agonistlere göre daha pahalı olmakla birlikte daha kısa süreli kullanılması ve tedavide daha düşük doz gonadotropin ihtiyacı nedeniyle daha uygun maliyetleri sağlar.

Hafif yumurtalık stimülasyonunun daha düşük oosit verimi ile sonuçlanmasına rağmen, alınan oositlerin daha iyi kalitede olduğu ve gebelik şansının arttığı da söylenmektedir.  Bu nedenle, uygun klinik uzmanlık ve laboratuvar kaynakları mevcut olduğunda, seçilmiş hastalar için hafif yumurtalık stimülasyonu IVF tedavisinde bir seçenek olabilir.

Klomifen sitrat veya letrazol kullanımı, tedavi protokollerinde kullanılan gonadotropin dozlarının azaltılmasını ve maliyetin düşürülmesini sağlamaktadır. Yine rekombinant gonadotropinler yerine uygun hastalarda üriner gönadotropinlerin kullanılması da maliyeti düşürecektir.

Laboratuvardaki işlemleri ve ekipmanı basitleştirme

Tüp bebek tedavisinde her geçen gün yeni yöntemler tedaviye eklenmektedir. ICSI, preimplantasyon genetik tanı ve benzeri gelişmeler elbette maliyeti arttırmaktadır. Bununla birlikte, IVF tedavisinin maliyeti ek laboratuvar müdahaleleri ile önemli ölçüde artmaktadır. Bir IVF laboratuvarı kurmanın maliyeti oldukça yüksektir. Bu noktada her geçen gün kurulum ve kullanışan malzemelerin maliyetini kaliteyi düşürmeden azaltmak için çalışmalar sürmektedir. Daha uygun malzemeler tedavi alanına geçerken tüp bebek başarı oranlarının da düşmediği gözlenmektedir. Bu sayede IVF laboratuvarlarının kısıtlı bir bütçeyle çalıştırılabildiği ve böylece tedavinin gelişmekte olan ülkelerdekiler de dahil olmak üzere daha geniş bir nüfusa erişilebilirliğini artırdığı tesbit edilmiştir.

Tüp bebek komplikasyonlarının en aza indirilmesi

Rekabet oranlarının yükseldiği günümüzde, IVF merkezleri daha fazla başarı oranlarına ulaşmak için daha agressif tedavi protokollerine başvurabilmektedir. Bu nedenle bu merkezlerde en sık karşılaşılan iki komplikasyon olan OHSS ve çoğul gebelik oranları yükselmektedir.

Şiddetli OHSS sadece IVF uygulanan kadınların hayatını tehlikeye sokmaz, aynı zamanda sağlık harcamaları üzerinde önemli bir yük oluşturur. Bu tür komplikasyonlardan korunmak için kişiselleştirilmiş ve yeterli, sınırlı sayıda folikül büyümesini uyarmayı amaçlayan mütevazı yumurtalık stimülasyonu protokollerini uygulamak daha uygun olacaktır. 

IVF, çoğul gebelik oranını artırmaktadır. Çoğul gebelikler, gebeliğe bağlı ve neonatal komplikasyonların yüksek oranlarıyla ilişkilidir. Bu komplikasyonları tedavisi de aile ve ülke ekonomisine oldukça büyük bir yük getirecektir.

Seçmeli tek embriyo transferi, çoğul gebelik riskini ve bununla bağlantılı komplikasyonları büyük ölçüde azaltacaktır. Bu sayede maliyetlerde anlamlı şekilde düşürülecektir.

Son yıllarda IVF maliyetini düşürmedeki en önemli atılım, basitleştirilmiş bir kültür sisteminin icat edilmesidir. Laboratuvar maliyetlerinin % 90'a kadar azaltılmasını sağlamıştır. Yumurtalık stimülasyonu için düşük maliyetli ilaçlar, IVF maliyetini daha da düşürmek için seçilebilir. Kaliteli bir hizmetin oluşturulması ve sürdürülmesi için iyi eğitimli, bilgili klinisyenlere ve IVF laboratuvarı bilim adamlarına ihtiyaç vardır.

 

Ankara Tüp Bebek Fiyatları 2022 Nasıldır?

Tüp bebek fiyatları 2022 yılında Ankara'da işlemin yapılacağı hastaneye, yapılacak işlemin çeşidine, kullanılacak malzemelere, kullanılacak ilaç süre ve dozuna göre değişir. Genellikle ilaçlar 2000 tl civarında tutmaktadır. Sadece tüp bebek tedavisi 6000-10000 tl arasında değişmektedir. Buna hastanın muayeneleri, yumurta toplama ve embriyo transferi dahildir. Hastaya veya eşine farklı işlemler yapılacaksa bunlar ekstra ücrete tabi olur. Elimizde çok sayıda embriyo olduğunda bu embriyolar hastanın bilgisi dahilinde daha sonra tekrar kullanabilmek için dondurulur. Bu durumda hastane hastadan dondurma için ek ücret talep edecektir. Mikro çipli tüp bebek yönteminde maliyete 2000 - 2500 tl civarında eklenir.

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce muhakkak tüp bebek fiyatları 2022 Ankara konusunda doktorunuzla detaylı konuşunuz. Ankara tüp bebek fiyatları 2022 için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ankara tüp bebek doktorlarımız Doç. Dr. Nermin Köşüş ve Doç. Dr. Aydın Köşüş tüp bebek sürecinde sizlerle beraberdir. 

Tüp bebek tedavisi ve fiyatları ile ilgili www.jinekologankara.com adresini de inceleyebilirsiniz.